ศูนย์สอบ KEPT

ชั้น 1 สถาบันภาษา
อาคารพจน์ สารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40002